Internship

Program Internship MANTAP

353c9e7f-6972-45ca-9539-ef6e352002b7

MAHASISWA TURUN PARLIMEN

Sebuah program Internship Barisan Nasional, Mahasiswa Turun Parlimen (MANTAP) memberi peluang & ruang kepada mahasiswa untuk bertugas di Parlimen Malaysia sebagai Intern kepada Ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional termasuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri dan Speaker Dewan Rakyat.